Diriler Şerefli Ölüler Şanlı

ads
Diriler Şerefli Ölüler Şanlı
Yaşamaz ölümü göze almayan
Zafer, göz yummadan koşana gider,
Bayrağa kanının alı çalmayan,
Gözyaşı boşana boşana gider.
Kazanmak istersen sen de zaferi
Gürleyen sesinle doldur gökleri,
Zafer dedikleri kahraman peri,
Susandan kaçar da coşana gider.
Bu yolda herkes bir ey delikanlı
Diriler şerefli ölüler şanlı,
Yurt için dövüşen başı dumanlı,
Her zaman bu şandan, o şana gider.
Faruk Nafiz

Düşüncelerin ?

Yorumunuz genel ahlak ve mizah kurallarına uygun olmalıdır.

Benzer Olanlar